SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

111.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br.68/18 članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18,) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu komunalne infrastrukture za 2018.godinu na području Grada Malog Lošinja ( Službene novine PGŽ br.38/17, 31/18) mijenja se i glasi « Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

U Programu se mijenja članak 2 i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Program objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ« i stupa na snagu 8 dana od objave.

Klasa: 361-02/18-01/10

Urbroj: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 20. prosinca 2018.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr