SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

108.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br.68/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/ 09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18,) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
Građenja komunalne infrastruktureza 2018. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2018.godinu (u daljnjem tekstu Program). Objavljen u Službene novine PGŽ« br.38/17, 31/18) članci 2. do 8. mijenjaju se i glase:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Klasa: 363-01/18-01/52

Urbroj: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 20. prosinca 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr