SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

105.

Na temelju članka 17. stavka 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 44. stavka 4. i članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18), i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o produženju važenja Ugovora o koncesiji za
obavljanje dimnjačarskih poslova

I.

Utvrđuje se da Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova sklopljen između Grada Malog Lošinja, kao davatelja koncesije i Igora Nenadića, vl.dimnjačarskog obrta IN - GRUPA iz Slavonskog Broda, Vjekoslava Bacha 32, kao koncesionara, KLASA: 214-01/13-01/04 URBROJ: 2213/01-01-13-18 od dana 31. prosinca 2013.godine, ističe dana 31. prosinca 2018. godine.

II.

Davatelj koncesije ovom odlukom produžuje važenje Ugovora iz članka 1. ove Odluke do okončanja postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja, odnosno sklapanja ugovora o koncesijis odabranim ponuditeljem, a najduže do 01. svibnja 2019. godine.

III.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Malog Lošinja da nakon stupanja na snagu ove Odluke sklopi dodatak ugovoru o koncesiji s dosadašnjim koncesionarom Igorom Nenadićem, vl.dimnjačarskog obrta IN - GRUPA iz Slavonskog Broda, sve sukladno odredbama ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 214-01/18-01/08

URBROJ:2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 20. prosinca 2018.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2088&mjesto=10005&odluka=105
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr