SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

232.

Na temelju članka 8. stavka 2. i 3. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11 i 80/ 13), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije uz prethodnu suglasnost Agencije za obalni linijski pomorski prijevoz (URBROJ: 3135/18 od 13. studenoga 2018. godine), na 17. sjednici održanoj dana 13. i 20. prosinca 2018. godine donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu
u linijskom obalnom pomorskom prometu
na relaciji Baška-Lopar-Baška

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se županijska linija na relaciji Baška-Lopar-Baška (dalje u tekstu: Županijska linija) na rok od 6 (šest) godina.

Županijska linija utvrđuje se kao cjelogodišnja.

II.

Ovom Odlukom utvrđuje se da se radi o brodskoj liniji s odgovarajućom vrstom broda, kapacitetom broda, relacijom i učestalosti prijevoza, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

III.

Na županijskoj liniji koja je ovom Odlukom utvrđena i čije je održavanje utvrđeno točkom II. ove Odluke, ne može se istovremeno, s usporedivom vrstom i kapacitetom broda, i učestalosti prijevoza uspostaviti linija drugog značaja.

IV.

Županijsku liniju održava brodar čija su prava i obveze utvrđeni Zakonom.

Županijska linija bit će uspostavljena nakon provedenog postupka javne nabave.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/18-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-48

Rijeka, 20. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr