SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

230.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16 i 62/17) a u svezi s člankom 101. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 99/18) i članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 09/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18- pročišćeni tekst), uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 323-01/18-02/44 URBROJ: 525-11/ 1349-18-2 od 5. studenoga 2018. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici od 13. i 20. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU
O PRODULJENJU UGOVORA O ZAKUPU
ZAJEDNIČKOG OTVORENOG LOVIŠTA
BROJ VIII/104-»VELI LOŠINJ«

Članak 1.

Temeljem zahtjeva dosadašnjeg lovozakupnika Lovačkog društva »Vepar« Njivice, OIB: 76755321852, produljuje se Ugovor o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/104 »Veli Lošinj« (KLASA: 323-02/08-01/4 URBROJ 2170/1-12/7-09/22) sklopljen 16. prosinca 2009. godine, za razdoblje od daljnjih 10 (deset) lovnih godina, odnosno od 1.travnja 2019. do 31. ožujka 2029. godine, uz iznos godišnje lovozakupnine od 5.000,00 kuna.

Članak 2.

Župan Primorsko-goranske županije i lovozakupnik sklopit će odgovarajući dodatak ugovoru o zakupu lovišta.

Prije sklapanja dodatka ugovoru o zakupu lovišta lovozakupnik je dužan Županiji dostaviti garanciju banke ili avaliranu mjenicu u iznosu godišnje lovozakupnine.

Članak 3.

Lovozakupnik je dužan donijeti lovnogospodarsku osnovu za zakupljeno zajedničko lovište najkasnije u roku 90 dana od dana sklapanja dodatka ugovoru o zakupu lovišta.

Lovozakupnik zajedničkog otočnog lovišta dužan je donijeti akcijski plan izlova postojeće divljači koja od prirode ne obitava na otoku najkasnije u roku 90 dana od dana sklapanja dodatka ugovoru o zakupu lovišta.

Članak 4.

Ako lovozakupnik odustane od zakupa ili ne pristupi sklapanju ugovora ili ne donese lovnogospodarsku osnovu u roku određenom u članku 4. ove Odluke ili ne dostavi garanciju banke ili avaliranu mjenicu prije sklapanja dodatka ugovoru o zakupu, objavit će se javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog lovišta za koje mu je ovom Odlukom produljen ugovor o zakupu lovišta.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/18-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-44

Rijeka, 20. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr