SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

229.

Na temelju 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/ 11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 02/14-OUSRH, 96/ 16 i 70/17), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici dana 13. i 20. prosinca 2018. godine donijela je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Županijskoj skupštini
Primorsko-goranske županije za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Skupština) za 2019. godinu, koja su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Skupštine utvrđuje se jednaki tromjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku konstituiranja Skupštine.

Za svakog izabranog člana Skupštine podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, odnosno članu izabranom s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni član) pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Skupštine.

Mladom nezavisnom članu Skupštine i političkoj stranci za svakog mladog člana Skupštine izabranog s njezine liste, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Skupštine.

Pod mladim članom Skupštine podrazumijeva se osoba do 29. godine života.

Naknade iz stavka 2. i 3. ovog članka međusobno se isključuju, odnosno naknada uvećana za 10% isplaćuje se samo po jednom osnovu.

Članak 3.

Za svakog člana Skupštine utvrđuje se tromjesečni iznos sredstava od 6.840,00 kuna.

Za svakog člana Skupštine podzastupljenog spola i mladog člana Skupštine utvrđuje se tromjesečni iznos sredstava od 7.524,00 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama i nezavisnim članovima zastupljenim u Skupštini raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u tromjesečnim iznosima kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

Financijska sredstva iz članka 4. ove Odluke, političkim strankama i nezavisnim članovima zastupljenim u Skupštini, doznačuje upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi za Skupštinu i to na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog člana Skupštine.

Financijska sredstva iz članka 4. ove Odluke, političkim strankama i nezavisnim članovima zastupljenim u Skupštini doznačuju se na slijedeći način:

- u siječnju 2019. godine za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine;

- u travnju 2019. godine za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2019. godine;

- u srpnju 2019. godine za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2019. godine;

- u listopadu 2019. godine za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2019. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/18-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-42

Rijeka, 20. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr