SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

228.

Na temelju članka 5. i 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/14), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 17. sjednici od 13. i 20. prosinca 2018. godine, donijela

ODLUKU
o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Savjet mladih Primorsko-goranske županije (nastavno: Savjet mladih) izabrani su:

1.ROBERT MATIĆ, član
ANTONIA DŽIDO, zamjenica člana
Predlagatelj: Studentski zbor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2.RICCARDO SGARDELLI, član
TEA DIMNJAŠEVIĆ, zamjenica člana
Predlagatelj: Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci

3.MARINA BANKOVIĆ, članica
REA ŠKUFLIĆ, zamjenica članice
Predlagatelj: Udruga »ESN« Rijeka

4.DORIS PUŽ, članica
SARA GRUJIĆ, zamjenica članice
Predlagatelj: Klub mladih Rijeka

5.ADELINA KUNST, članica
KORINA ZORETIĆ, zamjenica članice
Predlagatelj: Regionalni info centar za mlade - UMKI

6.VALENTINO RAČKI, član
LOVRO BONEFAČIĆ, zamjenik člana
Predlagatelj: Rukometni klub Viškovo

7.KRISTIAN TONČIĆ, član
DOMINIK MOHOROVIČIĆ, zamjenik člana
Predlagatelj: Forum mladih SDP-a PGŽ

8.MARIJANA VARGIĆ, članica
BRUNA JAKOVAC, zamjenica članice
Predlagatelj: Udruga LEO DISTRICT 126 - Hrvatska

9.MAURO RUBEŠA, član
BERNARDA RUBEŠA, zamjenica člana
Predlagatelj: Forum mladih SDP-a PGŽ

10.TESA SOLDIČIĆ, članica
DOMAGOJ CAR, zamjenik članice
Predlagatelj: Savez udruga mladih PGŽ

11.IVO PEKIĆ, član
JOSIP TABULA, zamjenik člana
Predlagatelj: Županijski odbor mladeži HDZ-a PGŽ

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/18-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-40

Rijeka, 20. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr