SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

50.

Na temelju članka 37., 39. i članka 43. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. i članka 108. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09, 15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

PRORAČUN VINODOLSKE OPĆINE
ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM
ZA 2020. - 2021. GODINE

Članak 1.

Proračun Vinodolske općine za 2019. u iznosu od 17.694.000,00 kn s projekcijom za 2020.-2021. godina sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi proračuna sa projekcijom 2020.-2021. g. po ekonomskoj klasifikaciji te rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja.

Članak 3.

Posebni dio proračuna s projekcijom 2020.- 2021. godinu sadrži prikaz po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 4.

Ovaj proračun s projekcijom objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 1.1.2019. godine.

Klasa: 021-05/18-01/11

Ur. broj: 2107-03/18-01-1-12-141

Bribir, 20. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=91253&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr