SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
OPĆINA MATULJI

48.

Na temelju članka 16. Zakon o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 32. i lčlanka 81. Statuta Općine Matuji (»Službenim novine Primorsko- goranske županije« 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 29/14, 4/15- pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana20. prosinca 2018. godine donosi

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE
MATULJI ZA RAZDOBLJE 2019.-2021. GODINE

Članak 1.

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Matuljipovezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim Strategijom razvoja Općine Matulji 2016.-2020. godine

Članak 2.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Privitak i sastavni dio ovog Plana je tablica sa popisom razvojnih programa, projekata i aktivnosti, koji su povezni s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, sa visinom planiranih sredstava po izvorima, raspoređenih po godinama

Članak 2.

Plan razvojnih programa općine matulji za razdoblje 2019.-2021. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/18-01/0006
UR.BROJ: 2156/04-01-3-3-05-18-0038
Matulji, 20.12.2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Matulji
Darjan Buković, bacc.oec

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51211&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr