SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
OPĆINA DOBRINJ

64.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/ 15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proč.tekst), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09, 10/13, 36/13) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/ 09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 14. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine donosi

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2019. GODINI

Članak 1.

Ovim programom 1004 određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za javne površine, groblja, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Sredstva potrebna za ostvarivanje osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 2.840.000,00

2. Ostali nespomenuti prihodi - grobnice 60.000,00

3. Doprinosi za šume 1.000,00

4. Ostali prihodi 2.336.500,00

UKUPNO 5.237.500,00

Članak 2.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama« Primorske-goranske županije, a stupa na snagu 1.1.2019. godine.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-18-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51514&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr