SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
OPĆINA PUNAT

72.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(»Narodne Novine« br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donosi

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuje se sredstva spomeničke rente na aktivnosti za očuvanje materijalne i nematerijalne spomeničke baštine Općine Punat.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Punat za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, po aktivnostima utvrđuje se kako slijedi:

                                    *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:021-05/18-01/8

URBROJ:2142-02-01-18-19

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr