SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
OPĆINA PUNAT

71.

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93, 38/09), članka 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/ 16), članka 132. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 41/14, 110/15), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 26/15), članka 4. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/16) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj 18. prosinca 2018. godine donosi

P R O G R A M
O UTVRĐIVANJU PRIORITETNIH PODRUČJA
ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA
PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA ČIJE AKTIVNOSTI DOPRINOSE ZADOVOLJENJU
JAVNIH POTREBA OPĆINE PUNAT
ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom definiraju se prioritetna područja kulture, sporta, zaštite potrošača i civilnog društva na području Općine Punat te planirani iznosi financiranja programa i projekata koje će udruge provoditi u 2019. godini.

Članak 2.

U 2019. godini utvrđuju se sljedeća prioritetna područja:

Prioritetno područje 1 - Programi javnih potreba u kulturi

Javne potrebe u kulturi jesu kulturno-umjetnički amaterizam, glazbena i kazališna djelatnost, zaštita kulturne baštine i tradicijskih običaja, likovna i kreativna djelatnost, Internetski portal otoka Krka te druge manifestacije udruga koje su od interesa za Općinu Punat.

Prioritetno područje 2 - Programi javnih potreba u sportu

Prioritetno područje se odnosi na (su)financiranje javnih potreba u sportu koje su od važnosti za Općinu Punat, razne aktivnosti, turniri, regate, natjecanja i sl., koje klubovi i udruge ne mogu financirati kroz redovno financiranje, kao i (su)financiranje općinskih, županijskih, državnih i međunarodnih sportskih susreta od osobitog interesa za Općinu Punat.

Prioritetno područje 3 - Zaštita potrošača

Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga i zajednica udruga iz područja kojima se želi osnažiti zaštita potrošača na području Općine Punat.

Prioritetno područje 4 - Programi razvoja civilnog društva

Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga čiji programi sadrže očuvanje stečevina i zaštitu digniteta Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, programe edukacije, osnaživanja i potpore ranjivih skupina (starije osobe, invalidi, ovisnici, itd.), eko projekte, djelovanje u očuvanju prirode i okoline, zaštitu životinja na području Općine Punat te programe za mlade i njihovo slobodno vrijeme.

Članak 3.

U Proračunu Općine Punat za 2019. godinu za financiranje prioritetnih područja iz članka 2. ovog Programa potrebno je osigurati ukupno 808.000,00 kuna i to za:

1. Programe javnih potreba u kulture 380.000,00 kuna,

2. Programe javnih potreba u sportu 265.000,00 kuna,

3. Zaštitu potrošača 3.000,00 kuna,

4. Programe civilnog društva 160.000,00 kuna.

Program podliježe promjenama sukladno izmjenama i dopunama Proračuna Općine Punat za 2019. godinu.

Članak 4.

Raspodjela sredstava provest će se na temelju javnog natječaja, u skladu s Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Punat.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:021-05/18-01/8

URBROJ:2142-02-01-18-18

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr