SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
OPĆINA PUNAT

63.

Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/13) po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Punat, Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova
u 2019. godini

I.UVOD

Članak 1.

Ovom se odlukom privremeno zabranjuje ili ograničava izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine na području Općine Punat, tj. određuju se vrste radova, područja, godišnje kalendarsko razdoblje i vrijeme u kojem se zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova.

II. ZABRANA I OGRANIČENJE IZVOĐENJA
GRAĐEVINSKIH RADOVA

1. Vrste građevinskih radova koji se zabranjuju
ili ograničavaju

Članak 2.

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju ili ograničavaju, smatraju se svi zemljani iskopi, rušenja, zidanje odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova - sve neovisno o načinu gradnje.

2. Područje zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 3.

Izvođenje građevinskih radova zabranjuje se ili ograničava, na cijelom području Općine Punat.

3. Godišnja (kalendarska) razdoblja zabrane ili
ograničenja građevinskih radova

Članak 4.

Građevinski radovi se zabranjuju ili ograničavaju za vrijeme sezone.

U smislu stavka 1. ovog članka sezonom se smatra godišnje (kalendarsko) razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna 2019. godine.

4. Vrijeme zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 5.

Za područja i u razdobljima iz članka 3. i 4. ove Odluke, građevinski radovi se potpuno zabranjuju od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 6.

Iznimno, od odredaba ove Odluke općinski načelnik Općine Punat može odobriti izvođenje građevinskih radova zbog nužnih i interventnih radova kao i radova od interesa za Općinu Punat.

III. NADZOR

Članak 7.

Za nadzor provedbe ove Odluke nadležan je komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/13).

IV. NOVČANE KAZNE

Članak 8.

Novčana kazna za investitora, odnosno vlasnika građevine koji izvodi građevinske radove tijekom turističke sezone u razdoblju iz članka 4. određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari (»Narodne novine«, broj 23/18) koje je donijelo Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji.

V.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/8

URBROJ:2142-02-01-18-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr