SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
GRAD RAB

122.

Temeljem članka 391. zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima »Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/ 99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09, l43/l2 i l52/l4), članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 27/09, l3/ l3, 31/13-pročišćeni tekst, l9/l5 i 4/18,) i članka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 34/ 14) Gradonačelnik Grada Raba, dana 18. prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Raba

1.Grad Rab prodat će suvlasnički dio etaže: 2880/ 115200 dijela nekretnine označene kao zgrada sagrađela na k.č. zgr. 64/1, ZK tijelo II - 2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), SEKCIJA B II, k.o. Rab-Mundanije za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 4.800,00 EUR plativo u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

2.Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog natječaja objavljenog 22. studenog 2018. godine, utvrđuje se Brkljačić Pavlović Marija, Remetinečka l3 B, Zagreb.

3.Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Raba, sklopit će u ime Grada Raba kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine s ponuditeljem iz točke 2. ove Odluke, kao kupcem.

4.Kupac je dužan snositi troškove izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnina i troškove obavijesti o raspisanom natječaju.

5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 023-01/18-011160.

URBROJ: 2 169-01-01-18-1-1.

Rab, 18. prosinca 2018.

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr