SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

215.

Na temelju odredbe članka 39., stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28., točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela je

PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2020. i 2021. godnu sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019.godinu rashidi/izdaci u iznosu od 894.015.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine sadržani su strateški ciljevi i prioriteti razvoja Primorsko-goranske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-14

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr