SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD RAB

116.

Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

IZMJENU PROGRAMA
UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 17), u članku 1. brojka »150.000,00« zamjenjuje se brojkom »100.000,00«.

Članak 2.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-21

Rab, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr