SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD RAB

113.

Na temelju članka 67. stavka 1. i članka 129. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/5 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

III. izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu

Članak 1.

Prihodi utvrđeni ovim III. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu su: 9.990.499,32 kuna.

1 Komunalni doprinos                       3.500.000,00 kn

2. Opći prihodi i primici                    2.492.500,00 kn

3. Nefinancijska imovina                   250.000,00 kn

4. Pomoći - Kapitalni projekti           2.190.000,00 kn

5. Pomoći Grad Rab                          1.008.000,00 kn

6. Pomoći - EU                                  0 kn

7. Višak prihoda                                 549.999,32 kn

UKUPNO:                                        9.990.499,32 kn

Članak 2.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu raspoređuju se na građenje i održavanje komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE                    3.014.999,32 kn

Izvor: komunalni doprinos                644.999,32 kn

Pomoći - Kapitalni projekti               1.970.000,00 kn

Opći prihodi i primici                        400.000,00 kn

Pozicija          Br.konta

R00115.3        4214                            Uređenje parka Komrčar        60.000,00

R00117           4214                            Uređenje zelenih površina     90.000,00

R00118.4        3861                            Kontejneri                              400.000,00

R00118.5        3861                            Klupe                                      50.000,00

R00115.2        4511                            Sanacija odrona i klizišta       55.000,00

R00112.1        4511 I                         Investicijsko održavanje
                                   javnih WC-a.                          59.999,32

R00124.4        3861                            Rekonstrukcija Donje ulice    1.970.000,00

R00124.3        4511                            Rekonstrukcija Donje ulice    190.000,00

R00124.2        4511                            Rekonstrukcija Donje ulice    0

R00506.1        4214                            Uređenje dječjih igrališta       140.000,00

B) NERAZVRSTANE CESTE                     2.140.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos                            1.645.000,00 kn

Pomoći- Kapitalni projekti                            220.000,00 kn

Opći prihodi i primici                                    275.000,00 kn

R00129.2        4213                Projekt ceste spoj Kampor - S. Draga           0

R00130           4111                Otkup zemljišta – ostalo                                540.000,00

R00131           4511                Asfaltiranje                                                     100.000,00

R00131.2         4511               Uređenje šetnice na relaciji
                       TC Petra -Kružni tok                                     200.000,00

R00129.4        4511                Uređenje ceste kod Doma
                         zdravlja                                                         220.000,00

R00129.5        4511                Uređenje ceste kod Doma
                        zdravlja                                                          325.000,00

R00129.6        4511                Uređenje ceste kod Doma
                        zdravlja                                                          275.000,00

R00129.3        4511                Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta             400.000,00

R00131.7        4264                Projektna dokumentacija
                        obale - ceste starogradske jezgre                   80.000,00

R00131.8        4264                Pripremni radovi za izgradnju
                        pristupne ceste Ž5139- II. Padova                0

R00134.2        4511                Sanacija potpornih zidova uz cestu               0

R00131.5        4264                Projektna dokumentacija za
                        nerazvrstane ceste                                         0

R00134.3        4213                Izgradnja dijela nogostupa Palit-Idila           0

C) GROBLJA                                                                                               0 kn

Izvori: komunalni doprinos                                                                          0 kn

Pomoći-EU                                                                                                   0 kn

R00136           4214                Izrada mrtvačnica i uređenje groblja             0

R00136.3        4214                Uređenje mjesnog groblja S. Draga              0

D) JAVNA RASVJETA                                                                   676.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos                                                               576.000,00 kn

pomoći Grad Rab                                                                              100.000,00 kn

R00144           4214                Proširenje i opremanje JR                  226.000,00

R00144.1        4214                Zamjena ferala u starom gradu          50.000,00

R00144.4        4214                Proširenje JR - šetnica
                        Banjol-Barbat                                    300.000,00

R00144.3        4214                Proširenje JR - šetnica
                       Banjol-Barbat                                     100.000,00

E) DJELATNOSTI MJESNIH
ODBORA                                                                                         1.184.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos                                                               1.184.000,00 kn

MO Banjol

R00161           4214                Proširenje javne rasvjete                    50.000,00

R00164           4213                Asfaltiranje                                        160.000,00

MO Barbat

R00168.1        4214                Proširenje javne rasvjete                    90.000,00

R00168           4213                Asfaltiranje                                        100.000,00

MO Rab

R00172           4214                Mali komunalni programi                  206.000,00

MO Palit

R00173           4214                Proširenje javne rasvjete                    50.000,00

R00176           4213                Asfalt                                                 140.000,00

MO Kampor

R00181.1        4213                Asfaltiranje                                        127.000,00

R00179           4214                Proširenje javne rasvjete                    20.000,00

MO Mundanije

R00182.1        4214                Proširenje javne rasvjete                    33.000,00

MO S.D.Donja

R00185.1        4214                Proširenje javne rasvjete                    60.000,00

R00183           4213                Asfalt                                                 70.000,00

MO S.D.Gornja

R00186           4213                Asfalt                                                 51.000,00

R00187           4214                Proširenje javne rasvjete                    27.000,00

F) ODLAGANJE KOMUNALNOG
OTPADA                                                                                          2.841.500,00 kn

Izvori: opći prihodi i primici                                                             1.683.500,00 kn

Pomoći Grad Rab                                                                              908.000,00 kn

Nefinancijska imovina                                                                      250.000,00 kn

R00153           3861               Sanacija odlagališta otpada
                        Sorinj                                                 1.500.000,00

R00153.2        4214                Izgradnja reciklažnog dvorišta
                        Sorinj                                                 135.000,00

R00153.3        3237                Geofizički istražni radovi                  109.000,00

R00153.4        4263                Glavni projekt sanacije i zatvaranja
                        odlagališta otpada Sorinj                   53.000,00

R00153.7        4214                Izgradnja reciklažnog dvorišta
                        Sorinj                                                 21.500,00

R00153.6        4263                Glavni projekt sortirnice na
                       odlagalištu Sorinj                               115.000,00

R00153.5        4263                Glavni projekt sanacije i zatvaranja
                       odlagališta otpada Sorinj                    158.000,00

R00153.1        4214                Izgradnja reciklažnog dvorišta
                        Sorinj                                                 750.000,00

R00131.4.       4264                Izgradnja glavnog projekta
                       odlagališta građevinskog otpada        0

G) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA                                                                         134.000,00 kn

Izvori: opći prihodi i primici                                                             134.000,00 kn

R00146           3434                Slivna vodna naknada                        34.000,00

R00149           3239                Priprema projektno studijske dokumentacije
                         aglomeracije S.Draga                       100.000,00

Članak 3.

Ove III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-18

Rab, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr