SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD RAB

110.

Na temelju članka 12. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15 i 4/ 18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o izradi Strategije razvoja Grada Raba do 2030.

Članak 1.

Pristupa se izradi Strategije razvoja Grada Raba do 2030.

Članak 2.

Strategijom razvoja Grada Raba do 2030. (dalje u tekstu: Strategija) utvrditi će se razvojni ciljevi, prioriteti i mjere usmjerene prema društveno-gospodarskom razvoju Grada Raba.

Članak 3.

Za potrebe izrade Strategije imenovat će se partnersko vijeće u koje će biti uključeni predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora, a po potrebi i radne skupine koje će okupljati uže interesne skupine.

Ovlašćuje se gradonačelnik za imenovanje radnih tijela iz prethodnog stavka te se zadužuje za provođenje svih potrebnih aktivnosti vezanih za izradu Strategije.

Članak 4.

Ovlašćuje se gradonačelnik za utvrđivanje nacrta prijedloga Strategije za javnu raspravu, a po njenom dovršetku i konačnog prijedloga Strategije koji će uputiti Gradskom vijeću na donošenje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-15

Rab, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr