SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD RAB

99.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« br. 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2018. godine, donosi

KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA RABA ZA 2019. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-4

Rab, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran,mag.ing.agr.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr