SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA MATULJI

45.

Temeljem članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 68/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 29. studeni 2018. god., donosi:

PROGRAM
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture na području Općine Matulji koje će se:

1.graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

2. graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. graditi izvan građevinskog područja

4. rekonstruirati

5. uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

1. Nerazvrstane ceste

2.Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. Javna parkirališta

4. Javne garaže

5. Javne zelene površine

6. Građevine i uređaji javne namjene

7. Javna rasvjeta

8. Groblja i krematoriji na grobljima

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ovaj Program sadrži procjenu troškova za građenje pojedine komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa osigurati će se iz sljedećih izvora:

a/ Komunalni doprinos . . . . . . . . . . . . . .       1.450.000,00 kn

b/ Kapitalne pomoći EU . . . . . . . . . . . . . .     380.000,00 kn

c/ Kapitalne pomoći županije . . . . . . . . . .      500.000,00 kn

 

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2.330.000,00 kn

 

Članak 2.

K 20151 - NERAZVRSTANE CESTE        1.715.000,00 kn

55- IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA 
NERAZVRSTANIH CESTA . . . . .               1.715.000,00 kn

-Cesta oznake GM-1 prema UPU Matulji (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije)                                                      180.000,00 kn

Sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos:       180.000,00 kn

-Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1) prema UPU Matulji 50.000,00 kn

Sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos:       50.000,00 kn

-Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje) 100.000,00 kn

Sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos:       100.000,00 kn

-Pristupna cesta poslovnoj zoni Brgud (K7) i poslovnoj zoni Miklavija (K8)

i naselju Brgud                                            1.235.000,00 kn

Sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije te izgradnju etape sukladno raspoloživim sredstvima.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos:       735.000,00 kn

Kapitalne pomoći županije:                          500.000,00 kn

-Dionica ceste »F-E-F« u radnoj zoni RZ-2 u Matuljima 150.000,00 kn

Sredstva se odnose na dovršetak izgradnje dionice ceste »F-E-F« u radnoj zoni RZ-2 u Matuljima.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos:       150.000,00 kn

K 20153 - CENTAR MATULJA                95.000,00 kn

54.04 - CENTAR MATULJA. . . . . . . . . . .    95.000,00 kn

Sredstva se odnose na dio ugovorene usluge tijekom 2016. godine za izradu »projektno-tehničke dokumentacije za uređenje centra Matulja i izgradnju multimedijalnog centra«, koja se nastavljaju u 2019. godini, a odnose se samo na uređenje centra Matulja.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos:       95.000,00 kn

K 201551 - DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJEG 
VRTIĆA »VELI BRGUD«                         380.000,00 kn

54.3- DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJEG VRTIĆA 
VELI BRGUD.. . . . . . . . . . . . . . . . . .            380.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju dječjeg igrališta dječjeg vrtića Veli Brgud.

Izvor financiranja: Kapitalne pomoći EU:     380.000,00 kn

K 201552 - GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE 
NAMJENE                                                40.000,00 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA..       40.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama koja će se izvoditi prema potrebi.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos:       40.000,00 kn

K 201562 - GROBLJA I KREMATORIJI NA 
GROBLJIMA                                            100.000,00 kn

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA.. . . . . .       100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potrebe izrade projektne dokumentacije potrebne za proširenje groblja Veli Brgud.

Izvor financiranja: Komunalni doprinos:        100.000,00 kn

Članak 3.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/18-01/0006

UR.BROJ: 2156/04-01-3-3-05-18-0025

Matulji, 29.11 2018.god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Darjan Buković, bacc. oec.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51211&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr