SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA MATULJI

43.

Natemelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« 26/09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 29. studenog 2018. donosi

PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU
OPĆINE MATULJI U 2019.GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji.

Članak 2.

Trideset posto sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koja se odnose na zgrade izgrađene na području Općine Matulji prihod su Proračuna Općine Matulji za 2019.i to u planiranom iznosu od 50.000,00 kn.

Članak 3.

Ostvareni prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru iz članka 2. utrošit će se za:

PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA K20081
- Prostorni planovi

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 361-01/18-01/0015

URBROJ: 2156/04-01-3-2-38-18-0002

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MATULJI
Darjan Buković, bacc.oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51211&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr