SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA MATULJI

40.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«br.28/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novne Primorsko - goranske« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 4/15 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Matulji na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 29.11. 2018. godine donosi:

O D L U K U
o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 4/17) u članku 2. dodaje se novi stavak 2.koji glasi:

»Koeficijent za obračun plaće Koordinatora projekta EU UP.02.2.2.08.0063-Dječji vrtić Matulji - mjesto cjelovitog razvoja djeteta utvrđuje se kako slijedi:

RADNO MJESTO                             Klasifikacijski rang                Koeficijent

Koordinator projekta                                     4                                      3,468
EU UP. 02.2.2.08.0063
- Dječji vrtić Matulji
- mjesto cjelovitog
razvoja djeteta

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 100-01/18-01/0019

URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0002

Matulji, 29.11. 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković, bacc.oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51211&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr