SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

53.

Na temelju članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijećeGrada Novog Vinodolskog na19.sjedniciodržanoj dana 27. studenog 2018. godine donosi

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2019. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2019.godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn i to:

-39.000,00 kn temeljem površine objekta u kojem se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnomkulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline

-11.000,00 kn temeljem stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem gospodarske djelatnosti u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline

Članak 3.

Raspored financijskih sredstava iz članka 2. po projektima utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj           Namjena - opis radova- rashodi                 Plan 2019.

1.                 Idejni i izvedbeni projekt
oblikovanja postavamuzeja                           50.000,00

UKUPNO: 50.000,00

Članak 4.

Ovaj Plan objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:363-02/18-01/26

URBROJ: 2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski,27.11.2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51250&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr