SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

49.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na19. sjednici održanoj 27. studeni 2018. godine donijelo je

PROGRAM POLJOPRIVREDE, TURIZMA,
PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA
ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva Grada Novog Vinodolskog je osiguranje sredstava za financiranje projekata u navedenim gospodarskim granama, zatim poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva kroz sufinanciranje Poduzetničkog centra »Vinodol« i udruženja obtrtnika,subvencioniranje kamata poduzetnicima na odobrene kredite te provođenje mjera za jačanje kapaciteta mikro poduzetnika i obrtnika.

Članak 2.

Rezultati ovog Programa mjerit će se provedbom Lokalne razvojne strategije LAG-a odnosno apsorbcijom sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) od strane poduzetnika s područja LAG- a te Grada Novi Vinodolski, zatim realizacijom aktivnosti udruge pčelara s naglaskom na doškolovanje za pčelara specijalistu i promociju pčelarstva, kao i savjetovanjem u vezi s poslovanjem i upravljanjem poljoprivrednih gospo

darstava, te organizacijom događanja i sajmova u suradnji s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ.

Ovaj Program rezultirat će osiguranjem adekvatnih uvjeta za boravak turista kroz financiranje turističke ambulante, informiranošću turista, te promocijom područja Kvarnera kao avio destinacije putem udruženog oglašavanja koje obuhvaća oglašavanje u tiskovnim medijima, TV-u, Internet portalima i ostalim promocijskim kanalima.

Značajni rezultati ovog Programa ostvarit će se provedbom mjera poticanja poduzetništva: očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti; potpore za razvoj poduzetništva mladih i poduzetnika početnika; potpore za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva; potpore za socijalno poduzetništvo; potpore poduzetnicima za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; potpore za novo zapošljavanje ili samozapošljavanje, te sufinanciranjem kamate na poduzetničke kredite što će rezultirati otvaranjem/izgradnjom novih objekata za proizvodne i uslužne djelatnosti, koje će doprinijeti novom zapošljavanju na području Grada.Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra »Vinodol« rezultirat će uspješnim povlačenjem bespovratnih pomoći HZZ-a, realizaciju kredita poduzetnika putem kreditne linije Grada, provedbu mjera Grada, povoljniju uslugu izrade poslovnih studija za poduzetnike s područja Grada, besplatnim savjetovanjem poduzetnika oko realizacije njihove poduzetničke ideje i zatvaranje financijske konstrukcije, održavanjem besplatnih edukacija za poduzetnike te info dana HBOR- a. Osim navedenog ovaj Program rezultirat će provedbom edukacija iz područja turizma, poduzetništva i marketinga.

Članak 3.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od836.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se od boravišne pristojbe (za turističke projekte) te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Članak 4.

Ukupni prihod iz članka 3. ovog Programa raspoređuje se na tri programske cjeline sa podcjelinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

OPIS TROŠKA             PLAN (Kn)

A) POLJOPRIVREDA

Financiranje LAG-a Vinodol 30.000,00

Sufinanciranje udruge pčelara 15.000,00

Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu 20.000,00

UKUPNO A         65.000,00

B) TURIZAM

Turistička ambulanta 66.000,00

Gradski informator »Info Novi« 20.000,00

Avio oglašavanje 35.000,00

UKUPNO B         121.000,00

C) PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO

Subvencije kamata na odobrene kredite 200.000,00

Sufinanciranje rada Udruženja obrtnika 15.000,00

Sufinanciranje Poduzetničkog centra »Vinodol« 210.000,00

Mjere poticanja poduzetništva 150.000,00

Edukacija obrtnika i poduzetnika 75.000,00

UKUPNO C                   650.000,00

UKUPNO E                   836.000,00

Članak 5.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su gradonačelnik i pročelnik Upravnog odjela za financije i javnu nabavu.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1.siječnja 2019.godine.

Klasa: 400-06/18-60/10

Ur.Broj: 2107/02-01-18-9

Novi Vinodolski, dana 27.11.2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51250&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr