SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

209.

Na temelju članka 28. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 4. stavkom 6. Ugovora o izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16.sjednici od 29. studenog 2018. godine, donijela je

Z a k lj u č a k

1.Donosi se Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

(Glavni plan je sastavni dio ovog Zaključka.)

2.Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a Glavni plan na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije (www.pgz.hr)

KLASA: 021-04/18-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-8

Rijeka, 29. studenog 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr