SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

20.

Na temelju članka 46. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodost. tumačenje) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/ 01, 5/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru zamjenika načelnika Općine Kostrena

Članak 1.

Za zamjenika načelnika Općine Kostrena izabran je DAVOR VIČEVIĆ.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-7

Kostrena, 30. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr