SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 HTML

16.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 28/01) i članka 27. stavka 2. i članka 34. stavka 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (»Službene novine« broj 1/02), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Povjerenstva za Statut, Poslovnik i
općinska priznanja Općine Brod Moravice

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se broj i sastav članova Povjerenstva za Statut, Poslovnik o radu i općinska priznanja Općine Brod Moravice.

II.

U Povjerenstvo za Statut, Poslovnik o radu i općinska priznanja Općine Brod Moravice izabrani su:

1. BRANIMIR SVETLIČIĆ - za predsjednika

2. VILIM KLOBUČAR - za člana

3. JOSIP MUHVIĆ - za člana

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o članovima Povjerenstva za izradu Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 16/01).

Klasa: 022-05/05-01/20

Ur. broj: 2112-06-05-01-01

Brod Moravice, 28. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Dragutin Crnković, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr