SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 HTML

12.

Na temelju članka 25. stavka 14. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 28/01) i članka 27. stavka 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 1/02) Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju člana iz sastava Općinskog vijeća Općine
Brod Moravice u Nadzorni odbor poduzeća
»Komunalac« d.o.o. Delnice

I.

Ovom Odlukom imenuje se član iz sastava Općinskog vijeća Općine Brod Moravice za sastav članova Nadzornog odbora poduzeća »Komunalac« d.o.o Delnice, koji će predstavljati i zastupati Općinu Brod Moravice u navedenom tijelu.

II.

U Nadzorni odbor poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice izabran je DRAGUTIN CRNKOVIĆ, dipl. ing. iz Brod Moravica, Kolodvorska 13.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o predstavniku Općine Brod Moravice u Nadzornom odboru poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice (»Službene novine« broj 16/01).

Klasa: 363-01/05-01/19

Ur. broj: 2112-06-05-01-01

Brod Moravice, 28. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Dragutin Crnković, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr