SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 HTML

8.

Na temelju članka 25. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 28/01), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2005. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Brod Moravice

I.

U članku 4. stavku 2. riječi »i potpredsjednika« brišu se.

II.

U članku 34. stavku l. iza riječi »Povjerenstvo za Statut i

Poslovnik« dodaju se riječi - i općinska priznanja Općine Brod Moravice.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-04/05-01/01

Ur. broj: 2112-06-05-01-01

Brod Moravice, 28. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Dragutin Crnković, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr