SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
GRAD RIJEKA
82

82.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), a sukladno članku 20. i 40. stavku 1. točki 22. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. travnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada Rijeke
(Hrvatska) i Grada Estea (Italija)

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Grada Rijeke i Grada Estea započeta i ostvarena intenzivna suradnja, posebno na području

kulture, školstva, sporta, gospodarstva i turizma, te je potrebno pokrenuti postupak bratimljenja dva grada.

Članak 2.

Zadužuje se Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju da, u suradnji sa stručnim službama Ureda Grada, pripremi tekst Sporazuma o bratimljenju Grada Rijeke (Hrvatska) i Grada Estea (Italija).

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Rijeke da potpiše Sporazum iz članka 2. ove Odluke.

Klasa: 021-05/04-01/54

Ur. broj: 2170-01-10-04-3

Rijeka, 29. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

SPORAZUM O BRATIMLJENJU
GRADA RIJEKE - REPUBLIKA HRVATSKA
I
GRADA ESTEA - REPUBLIKA ITALIJA

U suglasnosti programskih smjernica gradskih uprava gradova Rijeke i Estea, usmjerenih promicanju procesa europskog razvoja i međusobne želje za službenim potvrđivanjem desetogodišnje suradnje na području kulture, školstva, sporta i gospodarstva, dva su grada donijela odluku kako slijedi:

Gradovi Rijeka i Este surađivat će na razini gradskih vijeća, gradonačelnika i gradske uprave, te razmjenjivati iskustva s područja javnih usluga, a posebice na područjima: javne uprave, zdravstva i socijalne skrbi, gradskih komunalnih djelatnosti, zaštite okoliša, kulture, odgoja i obrazovanja, znanosti, informatike i uvođenja elektroničkih informacijskih servisa za građane, turizma, sporta, studentskih i nevladinih organizacija, međunarodnih odnosa te na svim područjima koja su u međusobnom interesu i nadležnosti obaju gradova.

Oba će grada podupirati razmjenu iskustava u procesima izgradnje nove, ujedinjene Europe, posebno na području lokalne samouprave i regionalnog razvoja, na osposobljavanju i usavršavanju djelatnika gradskih uprava, a sve sa svrhom prilagođavanja gradskih uprava procesima europskih integracija.

Gradovi će podupirati suradnju obiju regionalnih gospodarskih komora, njihovih poduzetničko-informativnih centara, te lokalnih i regionalnih agencija za razvoj maloga i srednjeg poduzetništva, a sve kako bi potaknuli i ubrzali razvoj inovacija i novih tehnologija te poduzetničku i trgovinsku te sajamsku suradnju.

Gradovi izražavaju želju za poticanjem obostrane suradnje i prijateljskih veza, kako bi pridonijeli održavanju mira i suradnje u Europi. U tu će svrhu razmjenjivati informacije i usklađivati svoje aktivnosti i na široj međunarodnoj razini.

Ovaj Sporazum sklopljen je na neodređeno vrijeme te stupa na snagu danom potpisa. Na temelju ovog Sporazuma gradovi će svake dvije godine, dogovarati konkretne programe međusobne suradnje.

Radi usklađivanja realizacije Sporazuma i dogovorenih programa, svaka će strana, u roku od dva mjeseca od potpisa Sporazuma, imenovati koordinatore za razdoblje od dvije godine.

Potpisano u Rijeci, dana 11. studenoga 2004. godine, na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Grad Rijeka Grad Este
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r. Vanni Mengotto, v.r.
Gradonačelnik Gradonačelnik

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr