SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 HTML

28.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 15. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03), članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02) i članka 54. Odluke o komunalnom redu Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 15/96), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu izlaganja robe izvan poslovnog prostora

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način izlaganja robe na javnoj ili privatnoj površini izvan poslovnog prostora (prodavaonica i sl.) na području Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Omogućuje se postavljanje stalaka, polica, klupica i ostalih uslužnih naprava i uređaja na javnu ili privatnu površinu ili fasadu ispred, odnosno pored poslovnih prostora uz suglasnost Gradskog poglavarstva Grada Malog Lošinja.

Uslužna naprava u smislu ove odluke predstavlja prenosiv, prostorno neovisan element kao što je automat, hladnjak, rashladna škrinja, vitrina, te se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

Izlaganje robe dozvoljeno je samo uz fasadu u širini od 0,60 m`.

Suglasnost Gradskog poglavarstva posebno određuje površinu koju korisnik može koristiti, jasno naznačenu (opisno i grafički) mikrolokaciju površine koju korisnik može koristiti i visinu poreza koju je korisnik obvezan platiti.

Članak 3.

Za postavljanje naprave iz članka 2. ove Odluke, na javnu površinu, korisnik plaća Gradu najamninu u vidu poreza na korištenje javne površine, a visina poreza se obračunava u trostrukom iznosu propisanom za 1 metar kvadratni u Odluci o porezima Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ br. 32/01) za korištenje javne površine za ugostiteljsku terasu, a ovisno o zoni u kojoj se nalazi.

Članak 4.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Komunalno redarstvo.

Ukoliko korisnik ne postupa sukladno odredbama ove Odluke, odnosno izlaže robu bez suglasnosti Gradskog poglavarstva iz članka 2., komunalni redar će Rješenjem naložiti uklanjanje pokretnih naprava i robe iz članka 2.

Ukoliko korisnik ne postupi po Rješenju, robe i naprava će se privremeno oduzeti s mogućnošću povrata korisniku u roku 8 dana i plaćanja nastalih troškova.

Članak 5.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog prostora (»Službene novine« PGŽ broj 17/03).

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 330-01/05-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-05-3

Mali Lošinj, 30. lipnja 2005.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik

Gari Cappelli, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr