SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
GRAD DELNICE
94

22.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 9. lipnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Komisije za priznanja

Članak 1.

Osniva se Komisija za priznanja Grada Delnica.

Komisija za priznanja Grada Delnica sastoji se od predsjednika i četiri člana.

Članak 2.

U Komisiju za izbor i imenovanja izabiru se:

1. Jadranka Kruljac, za predsjednicu

2. Ivica Briški, za člana

3. Jasna Janeš, za člana,

4. Goran Muvrin, za člana i

5. Branko Mihajlović, za člana

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 020-01/05-01/01

Ur. broj: 2112-01-05-02

Delnice, 9. lipnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr