SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
GRAD DELNICE
94

20.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 9. lipnja 2005. godine donijelo je

RJEŠENJE
o određivanju prvog potpredsjednika Gradskog vijeća

Članak 1.

Za prvog potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Delnica imenuje se JASNA JANEŠ.

Članak 2.

Prvi potpredsjednik zamjenjuje Predsjednika Gradskog vijeća Grada Delnica u slučaju njegove duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Prvi potpredsjednik u obavljanju svoje dužnosti ima sva prava i obveze koje ima Predsjednik Gradskog vijeća u obavljanju svoje dužnosti propisanim odredbama zakona i akata Grada Delnica.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 013-02/05-01/04

Ur. broj: 2112-01-05-04

Delnice, 9. lipnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin,v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr