SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
94

79.

Na temelju članka 70. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 3/94, 100/96, 131/97, 129/00, 67/01, 5/02, 101/03, 117/03 i 17/04) i članka 28. točka 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 1. srpnja 2005. godine donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika
Trgovačkog suda u Rijeci

Članak 1.

U članku 1. Odluke o imenovanju sudaca porotnika Trgovačkog suda u Rijeci, (»Službene novine« broj 5/05) dodaju se riječi:

»13. Gari Devčić, Kraljevica, Fara 39

14. Ljiljana Beg, Rijeka, Kuzminački put 17b

15. Livio Benčan, Rijeka, Drenovski put 123

16. Ivan Bratuša, Rijeka, Pehlin 74

17. Vojko Braut, Rijeka, Marohnićeva 6

18. Damir Car, Rijeka, Franca Prešerna 38

19. Darko Crnković, Rijeka, dr. Z. Kučića 37/10

20.Darko Defrančeski, Rijeka, Drage Gervaisa 2

21. Anton Denona, Rijeka, Jurja Dobrile 30

22. Josip Dovolić, Rijeka, Danijela Godine 16

23. Gabrijela Gorjanac Kapša, Rijeka, Škurinjskih žrtava 5

24. Irene Gregorović-Filipčić, Rijeka, Franje Čandeka 35a

25. Andrea Gruičić, Rijeka, Bok 35

26. Jadranka Jurčić, Rijeka, Ede Jardasa 46

27. Robert Leoni, Rijeka, Drenovski put 122

28. Leo Matić, Rijeka, Kršinićeva 20

29. Žarko Panić, Rijeka, Braće Bačić 4

30. Nikola Pleša, Rijeka, Janka Polić Kamova 28

31. Mihael Ribinski, Rijeka, Braće Bačić 23

32. Ivanka Skvaža, Rijeka, Strossmayerova 17

33. Branko Stošić, Rijeka, Kršinićeva 10

34. Tatjana Svetić-Marov, Rijeka, Drage Gervaisa 20

35. Gordana Šopić, Rijeka, Ivana Dežmana 3

36. Mladen Štic, Rijeka, Miroslava Krleže 20

37. Mladen Šugar, Rijeka, Veslarska 5

38. Vlado Trošelj, Rijeka, Rastočine 6

39. Marijan Turina, Rijeka, Rastočine 1

40. Ivo Vlašica, Rijeka, Vrlije 27

41. Zvonko Vrban, Rijeka, Paje Širole 12

42. Marijan Vundać, Rijeka, Frkaševo 14

43. Ivo Zgodić, Rijeka, Kršinićeva 14

44. Željka Zubčić, Rijeka, Radićeva 13

45. Ljiljana Živković, Rijeka, Medovićeva 31

46. Ivan Tancabel, Opatija, Sv. Florijana 6

47. Zoranin Kuzele, Čabar, Plešce, Jurja Gašparca 1

48. Nenad Dorić, Kostrena, Šodići 39

49. Anton Brdar, Njivice, Cvjetni trg 5

50. Zdravka Leštanin, Viškovo, Stupari 33/1

51. Tomo Vuković, Brod Moravice, Matika 4

52. Melanija Milat-Ružić, Crikvenica, Kralja Tomislava 73

53. Krešimir Đaković, Skrad, Grič 10

54. Ivan Petršorić, Malinska, Milčetići 27

55. Mirela Sparožić, Vrbnik, Bočina 11A

56. Ivan Dubrović, Bakar, Frankopanska 378.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/62

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-2

Rijeka, 1. srpnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=131&mjesto=00001&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr