SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
94

78.

Na temelju članka 35. točka 3. i članka 46. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 106/03) i članka 28. točka 10. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 1. srpnja 2005. godine, donijela je

ODLUKU
o izboru člana Županijskog poglavarstva
Primorsko-goranske županije

I. prof. dr. sc. VIDOJE VUJIĆ izabran je za člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije.

II. Izabrani član Županijskog poglavarstva zadužen je za područje gospodarstva.

III. prof. dr. sc. Vidoje Vujić dužnost člana Županijskog poglavarstva počinje obnašati dana 2. srpnja 2005. godine.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom izbora, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/51

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-2

Rijeka, 1. srpnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=131&mjesto=00001&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr