SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA PUNAT

58.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14), članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 23/14) Općinsko vijeće Općine Punat na 15. sjednici održanoj 23. studenog 2018. godine donosi

ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Punat Javnim pozivom

I.

Općinsko vijeće Općine Punat pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Punat i njihovih zamjenika objavom Javnog poziva za isticanje kandidatura.

Tekst Javnog poziva čini privitak ovog Zaključka.

II.

Javni poziv iz točke I. ovog Zaključka objavit će se na internetskoj stranici i oglasnim pločama Općine Punat.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/7

URBROJ:2142-02-01-18-11

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr