SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA PUNAT

53.

Na temelju članka 69. stavka 1. i 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/ 08), članka 7. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07 i 94/ 13) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 15. sjednici održanoj 23. studenog 2018. godine donosi

ODLUKU
o pripajanju Dječjeg vrtića »Lastavica«, Punat
Dječjem vrtiću »Katarina Frankopan«, Krk

I.

Predškolska ustanova Dječji vrtić »Lastavica«, Punat koje je osnivač Općina Punat, pripaja se predškolskoj ustanovi Dječji vrtić »Katarina Frankopan«, Krk, koje je osnivač Grad Krk s danom 1. siječnja 2019. godine.

Dječji vrtić »Katarina Frankopan«, Krk s danom 1. siječnja 2019. godine postaje pravni sljednik Dječjeg vrtića »Lastavica«,Punat koji s ovom statusnom promjenom prestaje postojati.

II.

Međusobni odnosi između Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan«, Krk i Dječjeg vrtića »Lastavica«, Punat uredit će se međusobnim sporazumom o pripajanju, uz suglasnost osnivača.

III.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/7

URBROJ:2142-02-01-18-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr