SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

77.

Temeljem članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 7. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Baška

Članak 1.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Baška (u daljnjem tekstu: Savjet).

Članak 2.

Obavijest o javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta objavit će se u dnevnim novinama, a puni tekst javnog poziva na internetskoj stranici Općine Baška i na oglasnim pločama.

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta obvezatno sadrži uvjete utvrđene člankom 7. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/15).

Članak 3.

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike, temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura, podnose udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj, kao i neformalne skupine mladih.

Članak 4.

Uz kandidaturu za članove Savjeta potrebno je priložiti dokumentaciju iz članka 7. stavak (6) Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/15).

Članak 5.

Kandidature na javni poziv prijavljuju se u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na internetskoj stranici Općine Baška.

Članak 6.

Postupak objave javnog poziva i obrade pristiglih prijedloga provest će Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, a Odbor za izbor i imenovanje obavit će provjeru valjanosti kandidatura i formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, te utvrditi popis važećih kandidatura.

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Baška na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta, tajnim glasovanjem, bira članove i zamjenike članova Savjeta.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-34

Baška, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr