SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

75.

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 19. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine donosi

GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Baška za 2019. godinu s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje

Članak 1.

Godišnji plan aktivnosti sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2019. godinu donosi se na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2018. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Baška za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Članak 2.

Tijekom 2019. godine:

·         Izradit će se analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2019. godinu;

·         Donijet će se Godišnji plan aktivnosti sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;

·         Donijet će se plan vježbi civilne zaštite;

·         Utvrdit će se Plan djelovanja civilne zaštite;

·         Sjednice Stožera civilne zaštite održavat će se prema potrebi;

·         Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća i Planom djelovanja civilne zaštite osnovat će se postrojba civilne zaštite.

·         DVD Baška, kao provoditelj mjera i aktivnosti postrojbe civilne zaštite na području Općine Baška, nastavit će djelovati u skladu sa svojim planom i programom rada u 2019. godini, a tako se očekuje i od JVP Grada Krka;

·         Službe pravnih osoba, koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti (HGSS, Crveni križ, Nastavni zavod za javno zdravstvo), nastavit će djelovati u skladu sa svojim planovima i programima rada u 2019. godini, a provedba njihovih aktivnosti nastavit će se sufinancirati;

·         Provodit će se edukacija i osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, ali i stanovništva;

·         Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite djelovat će u skladu sa svojim planovima i programima, utvrđenima i Planom djelovanja civilne zaštite i s njima će se zaključiti odgovarajući ugovor o suradnji.

Članak 3.

Plan financijskih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite za trogodišnje razdoblje na području Općine Baška sastavni je dio ovog plana.

Članak. 4.

Ovaj Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2019. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-32

Baška, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

 

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-32

Baška, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr