SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

68.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine, donijelo je

Godišnji program javnih potreba u sportu
na području Općine Baška u 2019. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Baška, u svezi s:

·         poticanjem i promicanjem sporta u cjelini,

·         sportsko-rekreativnom aktivnošću udruga i građana,

·         treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja,

·         stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija,

·         održavanjem funkcionalnosti sportskih objekata.

Članak 2.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz članka 1. provode se kroz rad sportskih društava, kako na području Općine Baška, tako i šire.

Članak 3.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Baška za 2019. godinu i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Izvor sredstava za provođenje aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka su »Opći prihodi«.

Članak 4.

Raspoređivanje sredstava iz članka 3. obavlja Jedinstveni upravni odjel, na temelju provedenog natječaja, pravovaljanih akata, te druge relevantne dokumentacije.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-23

Baška, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr