SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

67.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine, donijelo je

Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2019. godini

Članak 1.

Programom zdravstvene zaštite i socijalne skrbi osigurava se djelomična provedba preventivne i primarne zdravstvene zaštite, veterinarske službe, te zaštita i pomaganje osobama, koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu, niti same, niti uz pomoć članova obitelji, zadovoljiti svoje osnovne potrebe, zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga.

Članak 2.

Ovim Programom se nastoji povećati zdravstveni i opći životni standard svih građana, prvenstveno onih socijalno ugroženih i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, koji su zbog različitih uzroka, potrebiti takve pomoći.

Članak 3.

Općina Baška, mjerama zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, te pružanjem socijalne skrbi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/10, 36/10, 35/14), a temeljem akata nadležnih tijela, nastoji ostvariti ciljeve iz prethodnog članka.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2019. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Sredstva za ostvarenje programa iz stavka 1. osiguravaju se iz sljedećih izvora:

·         Opći prihodi - 556.666,00 kuna,

·         Pomoći iz proračuna - 1.900,00 kuna.

Članak 5.

Raspored, odnosno isplatu sredstava, sukladno pravovaljanoj odnosnoj dokumentaciji i odlukama izvršnog tijela, obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama »Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-22

Baška, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr