SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

64.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRA
Mgradnje komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2019. godini

Članak 1.

Ovim Programom gradnje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se:

-graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- graditi izvan građevinskog područja

- rekonstruirati

- uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

1. Nerazvrstane ceste

2.Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. Javna parkirališta

4. Javne garaže

5. Javne zelene površine

6. Građevine i uređaji javne namjene

7. Javna rasvjeta

8. Groblja i krematoriji na grobljima

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ovaj Program sadrži procjenu troškova gradnje određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sadržaj Programa prikazan je u tablici:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Baška za 2019. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik dužan je, do kraja ožujka 2019. godine Općinskom vijeću Općine Baška podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-19

Baška, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr