SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

57.

Na temelju članka 114 b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/ 15, 44/17, 90/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Plana
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/17) članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Baška za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 75.857,00 kuna po osnovi površine objekata u kojima se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Financijska sredstava iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti se raspoređuju za realizaciju programa »ZAŠTITA OKOLIŠA«, tekući projekt »Moja Baška bez azbesta« - sufinanciranje zamjene azbestnih (salonitnih) krovova«.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-11

Baška, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr