SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

50.

Temeljem članka 67. stavak 1. i 129. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine, donijelo je

II. izmjene i dopune Godišnjeg programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Baška u 2018. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/17, 26/18) članak 2. mijenja se i glasi:

» Sredstva za građenje objekata i uređaja iz članka 1. planirana su u iznosu od 6.708.974,00 kuna, a osigurat će se iz izvora, kako slijedi:

·          komunalni doprinos u iznosu od 2.025.743,00 kuna,

·          prihodi posebne namjene u iznosu od 166.778,00 kuna,

·          pomoći iz proračuna u iznosu od 18.500,00 kuna,

·          pomoći izvan proračuna u iznosu od 40.000,00 kuna

·          prodaja imovine u iznosu od 61.000,00 kuna,

·          opći prihodi u iznosu od 585.847,00 kuna,

·          koncesijska naknada u iznosu od 979.758,00 kuna,

·          višak u iznosu od 1.960.177,00 kuna,

·          komunalna naknada u iznosu od 351.139,00 kuna,

·          kapitalne donacije u iznosu od 520.032,00 kuna.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-4

Baška, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr