SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

202.

Na temelju točke VII. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini (»Narodne novine« broj 7/18 ), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu (»Narodne novine« broj 7/18), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, uz prethodnu suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Klasa: 400-06/17-02/2; Ur.broj: 519-06-1-1/6-18-62 od 14. rujna 2018. godine) na 15. sjednici održanoj 15. studenoga 2018. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim
standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu
skrb Primorsko-goranske županije u 2018. godini

I.

U Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2018. godini (»Službene novine PGŽ« broj 5/ 18), u točki I. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznos od 3.709.350,00 kn odnosi se na sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb, te se raspoređuju ovom Odlukom, dok se iznos od 1.201.750,00 odnosi na sredstva za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, koja su raspoređena posebnom odlukom Županijske skupštine.«

II.

Točka II. mijenja se i glasi:

»Iznos od 3.709.350 kn iz točke I. stavka 2. ove Odluke raspoređuje se centrima za socijalnu skrb Primorsko- goranske županije za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/18-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-37

Rijeka, 15. studenoga 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr