SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

193.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 15. studenog 2018. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata
Primorsko-goranske županije za 2017. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (»Službene novine« 15/18) u članku 5., u stavku 1:

. U točki 1:

- alineja 19 »za projekt uređenja SKI poligona »Rudnik« Tršće 50.000,00« mijenja se i glasi:

»za Centar bazičnih sportskih priprema-Goranski sportski centar d.o.o. 50.000,00«.

. U točki 2:

- alineja 1 »za Projekt Artvision+ -EU 730.000,00 kuna« mijenja se i glasi:

»za Projekt Artvision+ -EU 447.500,00 kuna«,

- alineja 4 »za regionalni razvoj sportske infrastrukture 500.000,00« mijenja se i glasi:

»za regionalni razvoj sportske infrastrukture 89.375,00«,

- alineja 15 »za redovnu djelatnost Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica 179.496,03» mijenja i glasi:

»za redovnu djelatnost Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica 251.621,03«,

- alineja 21 »za projekt uređenja SKI poligona »Rudnik« Tršće 94.000,00» mijenja se i glasi:

»za uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj-Općina Mrkopalj 365.000,00«,

- alineja 24 »za poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda 50.000,00« mijenja se i glasi:

»za projekt »Rukovođenje za zdravlje« 50.000,00«,

- alineja 28 »za redovnu djelatnost domova za starije osobe 29.077,00« mijenja se i glasi:

»za redovnu djelatnost domova za starije osobe 379.077,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/18-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-16

Rijeka, 15. studenoga 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr