SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

190.

Na temelju odredbe članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (»Službene novine« broj 34/17 i 15/18), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici od 15. studenog 2018. godine, donijela je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU«

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (»Službene novine« broj 15/18) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2018. godinu, B. Račun financiranja za 2018. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A.   RAČUN PRIHODA I RASHODA

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu mijenjaju se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu rashodi / izdaci u iznosu 904.035.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018.-2020.godine mijenjaju se planske vrijednosti u djelu koji se odnosi na 2018.godinu kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

Ove II. izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-04/18-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-10

Rijeka, 15. studenoga 2018.

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

 

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr