SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

187.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 12. studenog 2018. godine, donio je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Mrkopalj, Mrkopalj

I.

Alenko Tomac, Ana Bukovac i Jelena Kanjer predstavnici osnivača u Školskom odboru Osnovne škole Mrkopalj, Mrkopalj razrješavaju se dužnosti članova Školskog odbora na osobni zahtjev.

II.

Nazif Habibović, Ivana Blašković i Silvana Kružić imenuju se na dužnost članova Školskog odbora Osnovne škole Mrkopalj, Mrkopalj.

III.

Mandat novoimenovanim članovima Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članova umjesto kojih su imenovani.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/18-01/40

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-18-24

Rijeka, 12. studenoga 2018.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr