SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 35. Subota, 10. studenog 2018.
OPĆINA MATULJI

38.

Na temelju članka 39 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i NN 15/15) i članka 32.Statuta Općine Matulji (Službene novine Županije Primorsko goranske 26/ 09, 38/09 ,8/13 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 9/15), Općinsko Vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 6. studenog 2018.g, donosi,

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2018. G. I PROJEKCIJE 2019-2020.G.

Članak 1.

U Proračunu Općine Matulji za 2018.g. i Projekcije za 2019-2020. g. /»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 12/18) članak 1. mijenja se u dijelu, koji se odnosi na 2018.g., kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu, koji se odnosi na 2018.g., i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

II. POSEBNI DIO Proračuna mijenja su dijelu, koji se odnosi na 2018.g., mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2017.g. i Projekcije 2019-2020.g.stupaju na snagu osmi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa:400-08/18-01/0008

Ur.broj:2156-04-01-3-3-5-18-0001

Matulji, 6. 11. 2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1080&mjesto=51211&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr