SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 33. Ponedjeljak, 15. listopada 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

93.

Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Grada Malog Lošinja (»Sl.novine Primorsko-goranske županije« br.31/07, 31/08 i 43/09) i članka 8. i 32. Statuta Grada Maloga Lošinja (Sl.novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/ 18), Gradsko vijeće Grada Maloga Lošinja, na sjednici održanoj dana 12. listopada 2018. godine,donijelo je

O D L U K U
o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja

I.

Nagrada Grada Malog Lošinja u 2018. godini dodjeljuje se KLAPI ČIKAT, za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja iz oblasti kulture i društvenog života Grada Malog Lošinja.

II.

KLAPI ČIKAT dodjeljuje se POVELJA GODIŠNJE NAGRADE GRADA MALOGLOŠINJA.

III.

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:061-01/18-01/01

Urbroj: 2213/01-01-18-11

Mali Lošinj, 12. listopada 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr